Poradenstvo pre investorov

CZIPO ponúka geodetické služby na mieru pre investorov a developerov

  • preverenie záujmových nehnuteľností, prehľad vývoja vlastníctva
  • zistenie okruhu dedičov, neznámych a nezistených vlastníkov
  • komplexné majetkoprávne vysporiadanie
  • preverenie záujmu organizácií a orgánov štátnej správy v záujmovom území
  • zaistenie podkladov pre územnoplánovaciu dokumentáciu
  • tvorba digitálnych grafických podkladov a prehľadov

Vybrané referencie z oblasti poradenstva pre investorov

Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky