Realizované práce
inžinierskej geodézie

V oblasti geodetických prác v stavebníctve, energetike a priemysle sme realizovali už množstvo úspešných projektov. V nasledujúcom zozname nájdete výber najzaujímavejších realizovaných projektov...

 • Predrealizačné a porealizačné zameranie stavieb rodinných domov v okresoch Košice-mesto a Košice-okolie
 • Zameranie polohopisu a výškopisu a spracovanie digitálnej dokumentácie
  pre projektantov
 • Porealizačné zameranie vodovodu pre obec Sokoľ
 • Porealizačné zameranie stavby - cesta I. Triedy I/67 – 076
  Tatranská kotlina – most, Izolex Bau, s. r. o.
 • Analýza deformačných zmien odkaliska popola, Tepláreň Košice a.s.
 • Vytýčenie stavby kláštora Bosých Karmelitánov, Košice – Lorinčík
 • Vytýčenie stavby bytového domu Javor - Poprad
Vytýčenie stavby bytového domu Javor
Log. centrum UPS Budimir


Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky