Kontaktné informácie

KONTATKNÉ INFORMÁCIE FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Ing. Vincent Dulina CZIPO Ing. Vincent Dulina CZIPO
Adresa Kmeťova 36 Adresa Kmeťova 36
040 01 Košice 040 01 Košice
Tel: (+421) (055) 623 40 84 IČO: 30 674 344
Fax: (+421) (055) 623 40 84 DIČ: 1020625232
Email: czipo@czipo.sk IČ DPH SK 1020625232
Web: www.czipo.sk Banka: SLSP Košice
Riaditeľ: Bc. Ing. Martin Dulina Č.Ú.: 82176965/0900
Mobil: (+421) (0903) 568 893

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 22923/V


Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky