Spokojnosť našich klientov je pre nás prvoradá aj pri náročných a rozsiahlych zákazkách inžinierskej geodézie.

Uvedomujeme si, že pri novo-
stavbe potrebujete nielen kvalitné ale aj rýchle vypracovanie geo-
metrického plánu.

Naša firma ponúka geodetické služby na mieru pre domácich aj zahraničných investorov.

Radi Vám pomôžeme zorientovať sa v množstve informácií z katastra a vyriešiť prípadný majetkoprávny problém


PRÁVE REALIZUJEME

  • Predrealizačné a porealizačné zameranie stavieb rodinných domov
  • Jednoduché pozemkové úpravy pre účely výstavby logistického centra v okrese Košice-okolie
  • Zameranie a analýza zmien odkaliska popola
  • Vyhotovenie Registrov obnovenej evidencie pozemkov(ROEP) - 23 katastrálnych území v rámci celého Slovenska
  • Majetkosprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR - Lesy SR š.p. (vytýčenie a spracovanie geometrických plánov)
  • Vyhotovenie geometrických plánov pre reštitučné účely
  • Vytyčovanie hraníc pozemkov v okresoch Košice-mesto a Košice-okolie a vyhotovenie geometrických plánov
ZOBRAZ VŠETKY

Naše tímy odborníkov vedené autorizovanými geodetmi radi pomôžu vyriešiť Vaše požiadavky


PROFIL SPOLOČNOSTI CZIPO

Firma Ing. Vincent Dulina CZIPO poskytuje komplexné geodetické služby zákazníkom od roku 1993
v oblastiach inžinierskej činnosti vo výstavbe, poradenstva, geodetických prác a projektovej činnosti v katastri nehnuteľností. Počas ďalších rokov firma pružne reagovala na potreby zákazníkov
a svoje služby rozširovala o ďalšie činnosti ako poradenstvo pri väčších investičných projektoch,
či realizácia pozemkových úprav.

Pri práci používame najmodernejšiu meraciu
a výpočtovú techniku. Máme bohaté skúsenosti v oblasti inžinierskej geodézie, prácou
s katastrom nehnuteľností, vyhotovovania geometrických plánov a odborné vedomosti, vďaka ktorým sme schopní splniť náročné požiadavky zákazníkov
z hľadiska kvality, rozsahu
a časovej náročnosti.


Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky