Spokojnosť našich klientov je pre nás prvoradá aj pri náročných a rozsiahlych zákazkách inžinierskej geodézie.

Uvedomujeme si, že pri novo-
stavbe potrebujete nielen kvalitné ale aj rýchle vypracovanie geo-
metrického plánu.

Naša firma ponúka geodetické služby na mieru pre domácich aj zahraničných investorov.

Radi Vám pomôžeme zorientovať sa v množstve informácií z katastra a vyriešiť prípadný majetkoprávny problém


PRÁVE REALIZUJEME

  • Vyhotovenie geometrických plánov pre reštitučné účely
  • Vyhotovenie Registrov obnovenej evidencie pozemkov(ROEP) - 23 katastrálnych území v rámci celého Slovenska
  • Zameranie a analýza zmien odkaliska popola
  • Majetkosprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR - Lesy SR š.p. (vytýčenie a spracovanie geometrických plánov)
  • Predrealizačné a porealizačné zameranie stavieb rodinných domov
  • Vytyčovanie hraníc pozemkov v okresoch Košice-mesto a Košice-okolie a vyhotovenie geometrických plánov
  • Jednoduché pozemkové úpravy pre účely výstavby logistického centra v okrese Košice-okolie
ZOBRAZ VŠETKY

Naše tímy odborníkov vedené autorizovanými geodetmi radi pomôžu vyriešiť Vaše požiadavky


PROFIL SPOLOČNOSTI CZIPO

Firma Ing. Vincent Dulina CZIPO poskytuje komplexné geodetické služby zákazníkom od roku 1993
v oblastiach inžinierskej činnosti vo výstavbe, poradenstva, geodetických prác a projektovej činnosti v katastri nehnuteľností. Počas ďalších rokov firma pružne reagovala na potreby zákazníkov
a svoje služby rozširovala o ďalšie činnosti ako poradenstvo pri väčších investičných projektoch,
či realizácia pozemkových úprav.

Pri práci používame najmodernejšiu meraciu
a výpočtovú techniku. Máme bohaté skúsenosti v oblasti inžinierskej geodézie, prácou
s katastrom nehnuteľností, vyhotovovania geometrických plánov a odborné vedomosti, vďaka ktorým sme schopní splniť náročné požiadavky zákazníkov
z hľadiska kvality, rozsahu
a časovej náročnosti.


Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky